adyim.com ห้องละคร: ดูรายการเปิดปม อโนชา สายลับเกาหลีเหนือ 27มิ.ย.54

หน้าเว็บ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

เกี่ยวกับฉัน

ภาพถ่ายของฉัน
Huddesfield, United Kingdom
....เวปไซต์นี้ไม่ได้หวังผลกำไร หรือไม่ได้ทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ใดใดทั้งสิ้น เพียงแค่ต้องการ ให้พี่น้อง ชาวไทย ที่ไกลบ้าน ได้ มีความรู้สึก ไม่ห่างไกลจากบ้านมากนัก ..เว็บไซต์นี้ นำลิงค์มาจากเว็บ Youtubeและตามเวปต่างๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้อัพโหลดคลิป หรือจัดเก็บไฟล์ดังกล่าวไว้ ..เราเพียงแค่เป็นตัวกลางนำลิงค์มารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคลิปได้ง่าย และ รวดเร็วขึ้น ..หากพบวีดีโอที่ละเมิดลิขสิทธ์ ให้แจ้ง และทางเราจะจัดการลบวีดีโอดังกล่าว ..ขอขอบคุณ..

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ดูรายการเปิดปม อโนชา สายลับเกาหลีเหนือ 27มิ.ย.54
ดูสารคดี ช่อง Thai PBS รายการ เปิดปม

วันที่ 27 มิถุนายน 2554

ออกอากาศ ทุกวันจันทร์


ขอขอบคุณ http://www.upyim.com/


Uploaded by  on 28 Jun 2011

ดูราย

การ เปิดปมย้อนหลัง ช่วงที่ 1-3อโนชา ปันจ้อย หญิงไทยผู้ตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวของเกาหลีเหนือ


กว่าสามสิบปีที่ครอบครัวปันจ้อยได้สูญเสียลูกสาวที่ชื่อ “อโนชา 


ปันจ้อย” ขณะทำงานเป็นหมอนวดในประเทศมาเก๊า  นับ


เป็นการสูญเสียที่แสนเศร้า เพราะแม้แต่ร่างไร้วิญญาณขอ


ลูกสาวก็ไม่ได้นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คงมีแต่เพียง


ข่าวจากมาเก๊าที่ระบุว่า อโนชาหายตัวไปขณะออกไปพบแขก


ชาวญี่ปุ่นที่ด้านนอกของโรงนวด และไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย 


และนั่นคือข่าวคราวสุดท้ายของลูกสาว จนนายสุคำ ปันจ้อย 


บิดาของอโนชาได้ตัดใจรอคอยและเชื่อว่าลูกสาวได้ตายไป


แล้ว เพราะไม่มีเหตุผลอื่นใดที่อโนชาจะไม่กลับมายัง บ้านเกิด


ของเธอเอง


จวบจนกระทั่งในปี  2548 นาย ชาร์ลส์ โรเบิร์ต เจนคินส์ ทหาร

อเมริกันแตกทัพได้เผยแพร่หนังสืออัตชีวประวัติของตนที่ชื่อ 

To Tell The Truth


หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยข้อมูลเหยื่อการลักพาตัวของ

เกาหลีเหนือที่เป็นหญิงชาวไทยชื่อ  อโนชา   และจากการตรวจ

สอบข้อมูลในกาลต่อมา อโนชาที่กล่าวถึง เป็นคนเดียวกับ 

อโนชา ปันจ้อย หญิงชาวไทยที่หายสาบสูญจากมาเก๊าเมื่อวันที่ 

21 พฤษภาคม 2521 นั่นเอง

ชีวิตของอโณชาในเกาหลีเหนือ

อโนชาได้เล่าให้นายชาร์ลส์ โรเบิร์ต เจนคินส์ฟังว่า ตัวเธอเป็น

ชาวไทย อยู่บ้านหนองแสะ ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางจากประเทศไทยไปทำงานที่โรงนวด

ในประเทศมาเก๊า ก่อนถูกจับมัดที่ชายทะเลของมาเก๊าพร้อม

หญิงชาวมาเก๊าอีกสองคน แล้วถูกส่งขึ้นเรือมาเกาหลีเหนือ และ

ทางเกาหลีเหนือให้เธอแต่งงานกับทหารอเมริกันแตกทัพชื่อ 

วารี อันเสิร์ต ทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันจนกระทั่งฝ่ายสามีตาย โดยที่

ทั้งสองไม่มีลูกด้วยกัน  จากนั้นเกาหลีเหนือให้เธอแต่งงานอีก

ครั้งกับสายลับเยอรมันผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ และมักจะปลอม

ตัวเป็นนักธุรกิจในปฏิบัติการจารกรรมต่างๆ แต่ไม่มีข้อมูล

ยืนยันว่าทั้งคู่ยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่หรือมีลูกด้วยกันหรือไม่  ซึ่ง

ข้อมูลล่าสุดของอโนชาในเกาหลีเหนือคือในปีพ.ศ.2546ก่อนที่

นายชาร์ลส์ โรเบิร์ต  เจนคินส์จะถูกปล่อยตัวออกมา ทางการ

เกาหลีเหนือได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้เขาอยู่เกาหลีเหนือต่อ เป็น

บ้าน รถยนต์ และการแต่งงานกับอโนชา ปันจ้อย

ช่วยเหลือ อโนชา 

นายเอบีฮาระโทโมฮารุ ประธานกลุ่มช่วยเหลือผู้ที่ถูกลักพาตัว

โดยเกาหลีเหนือประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในประเทศ

ญี่ปุ่น การช่วยเหลือติดตามเหยื่อการลักพาตัวโดยเกาหลีเหนือ

เป็นเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจมาก โดยเป็นการทำงานร่วม


กันในกับหลายๆชาติที่มีเหยื่อถูกลักพาตัว โดยเฉพาะเกาหลีใต้

ที่มีผู้ถูกลักพาตัว 489 คน จนสามารถตั้งเป็นหมู่บ้านผู้ถูกลักพา

ตัวชาวเกาหลีใต้ได้  แต่สำหรับกรณีของอโนชาเป็นเรื่องที่น่า

เป็นกังวล เพราะไทยปฏิเสธที่จะรวมกลุ่มกับประเทศอื่นๆที่มี

เหยื่อถูกลักพาตัวโดยประเทศเกาหลีเหนือ แต่ทางการไทย

ต้องการที่จะเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลีเหนือ ซึ่งข้อ


สรุปที่ได้ก็คือ สถานทูตเกาหลีเหนือในไทยยืนยันว่าไม่พบข้อมูล 

อโนชาในเกาหลีเหนือ แลไทยเองยอมรับเพียงแค่ว่า อโนชา ปัน


จ้อยเป็น “ผู้สูญหายที่สันนิษฐานว่าอาจอยู่ในประเทศ

เกาหลีเหนือ” โดยได้หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นเรื่องการ

ลักพาตัว ด้านนายเอบีฮาระโทโมฮารุตั้งข้อสังเกตว่า อาจเพราะ


ไทยเป็นคู่ค้าอันดับสามของเกาหลีเหนือ ทำให้การตัดสินใจ


เรื่องอโนชาอาจจะกระทบกระทั่งต่อมูลค่าการค้ามหาศาลก็เป็น

ได้ทำไมจึงลักพาตัวอโนชา 


นายเอบีฮาระโทโมฮารุได้ตั้งสมมุติฐานถึงการลักพาตัวอโนชา


อยู่สองข้อ หนึ่ง เพื่อให้อโนชาไปสอนสายลับเกาหลีเหนือเพื่อ

ทำการจารกรรมโดยปลอมตัวเป็นคนไทย เพราะง่ายต่อการเดิน


ทางระหว่างประเทศ การที่ไทยเป็นกลางในเวทีระหว่างประเทศ 

การเป็นคนไทยย่อมถูกเพ่งเล็งน้อยกว่าการปลอมตัวเป็นชาว

ญี่ปุ่นเพราะถูกจับได้ค่อนข้างบ่อย แต่ทั้งนี้ล่าสุดได้มีการจับกุม

สายลับเกาหลีเหนือระหว่างส่งข้อมูลโรงงานไฟฟ้าพลัง

นิวเคลียร์ให้สถานทูตเกาหลีเหนือในไทย ซึ่งน่าจะยืนยันข้อมูล


ได้ระดับหนึ่งว่า ในเกาหลีเหนือมีการฝึกฝนสายลับให้เป็นคน


ไทย และอาจหมายความรวมถึงว่า มีคนไทยถูกลักพาตัวไปสอน

สายลับในเกาหลีเหนือจริงๆ  ส่วนสมมุติฐานต่อมาที่ดูเหมือนจะ

ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าคือ เกาหลีเหนือลักพาตัวอโนชาเพื่อ

นำไปเป็นภรรยาของสายลับต่างชาติในเกาหลีเหนือ ดังเช่นข้อ

เท็จจริงที่นายชาร์ลส โรเบิร์ต เจนคินส์ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือ

อัตชีวประวัติของตน อโนชาถูกส่งเปลี่ยนเพื่อเป็นภรรยาของ

ชาวต่างชาติในเกาหลีเหนืออย่างน้อยสองครั้ง และครั้งล่าสุด

คือการเสนอตัวอโนชาให้เป็นภรรยาของนายชาร์ลส โรเบิร์ต 


เจนคินส์


ความหวังและการรอคอยที่ยาวนาน


ณ บ้านหนองแสะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อสุ

คำ ปันจ้อย ในวัยชรายังคงเฝ้ารอคอยการหวนคืนบ้านเกิดของ


อโนชา ลูกสาวที่ไม่ได้พบหน้ากันมากว่า 30 ปี ในขณะที่สายตา

ที่เริ่มฟ้าฟางหูที่เริ่มสูญเสียการได้ยินมากขึ้นไปทุกที และการรอ


คอยที่ยาวนานท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ จนบางครั้งคุณพ่อสุ

คำถึงกับเปรยออกมาว่า 


“เพราะอโนชา ปันจ้อยเป็นลูกของชาวนา เป็นลูกคนธรรมดา 


หากเป็นลูกคนอื่นที่มีเงินมีบารมีคงไม่ตกระกำลำบากในในต่าง


ประเทศ” 

และผู้เป็นพ่อคงทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพียงทำบุญครบรอบวันเกิด

ของอโนชา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เหลือเพียงความ


ฝันที่รอวันเป็นจริงอีกครั้ง ความฝันที่ครอบครัวปันจ้อยจะพร้อม

หน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ในวันที่คุณพ่อสุคำยังมีลมหายใจอยู่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1.โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2.ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น